Dhaqanka

Daacadnimo

Daacadnimadu waa tilmaantayada shaqo. Daacadnimadu waxay wax ku kordhin kartaa sumcadda dadka iyo kobcitaanka warshadaha.

Tayada

Tayada waxaa ka mid ah tayada aadanaha, tayada waxsoosaarka iyo tayada shirkada. Waa halka laga bilaabayo qiimaha iyo sharafta.

Diligisnimo

"Diligence" waxaa loola jeedaa shaqo adag iyo ganacsi. Waa dhaqankeena shaqo ee joogtada ah.

Hal-abuurnimo

Wacyiga "Kuwa aan hal abuurka abuuri doonin waa la baabi'in doonaa" shaqaalaha Guosheng waxay ku boorinayaan inay sii wadaan hal-abuurka joogtada ah.